Tranh chấp đất đai và những điều cần biết

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Tranh chấp đất đai là một trong những vấn đề quan trọng thuộc pháp lý bất động sản. Đối với nhà đầu tư, việc hiểu đúng về tranh chấp đất đai là rất qua trọng.

I. Tranh chấp đất đai và tranh chấp liên quan đến đất đai.

   – Khái niệm về tranh chấp đất đai được đưa ra trong khoản 24 Điều 4 Luật Đất đai năm 2013 như sau: “Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai”.
   – Ở đây chúng ta cần hiểu: tranh chấp đất đai khác với tranh chấp liên quan đến đất đai. Điều này được thể hiện một vài điểm sau.

  1. Về khái niệm.

   – Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Trong khi đó, tranh chấp liên quan đến đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ dân sự liên quan đến đất đai.

  2. Các dạng tranh chấp thường gặp.

   – Tranh chấp đất đai thường tranh chấp về:
        + Quyền sử dụng đất.
        + Quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất.
        + Mục đích sử dụng đất.
   – Còn tranh chấp liên quan đến đất đai thường là các tranh chấp về:
        + Giao dịch đất đai.
        + Di sản thừa kế là đất đai.
        + Tài sản chung là quyền sử dụng đất. 

  3. Luật điều chỉnh.

   – Luật điều chỉnh dành cho tranh chấp đất đai là Luật Đất đai năm 2013 và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Trong khi đó, đối với tranh chấp liên quan đến đất đai thì luật điều chỉnh là Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.

 II. Các dạng tranh chấp thường gặp.

   Có 3 dạng tranh chấp đất đai thường gặp.

3 dạng tranh chấp đất đai thường gặp. Nguồn: IDauTu.com

Phân loại

  1. Tranh chấp về quyền sử dụng đất.

   – Đây là những tranh chấp về việc ai có quyền sử dụng hợp pháp đối với một mảnh đất. Trong loại tranh chấp này chúng ta thường có những tranh chấp về: ranh giới đất; quyền sử dụng đất; tài sản gắn liền với đất trong các quan hệ ly hôn, thừa kế; đòi lại đất.

  2. Tranh chấp về quyền, nghĩa vụ phát sinh trong quá trình sử dụng đất.

   – Những tranh chấp này thường xảy ra khi các chủ thể có những giao dịch dân sự về quyền sử dụng đất như:
        + Quyền, nghĩa vụ trong hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất.
        + Liên quan đến việc bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

  3. Tranh chấp về mục đích sử dụng đất.

   – Những tranh chấp này thường ít xảy ra. Chúng liên quan đến việc xác định mục đích sử dụng đất là gì. Những tranh chấp này thường xảy ra do người sử dụng đất sử dụng sai mục đích so mục đích do Nhà nước đề ra. Thông qua quy hoạch sử dụng đất, Nhà nước đã xác định rõ mục đích sử dụng đất. Đây là cơ sở rõ ràng nhất để giải quyết những tranh chấp này.

 III. Cách giải quyết.

   Theo Điều 203 Luật đất đai 2013, nếu không thể giải quyết tại UBND xã thì sẽ thực hiện theo 2 tình huống.

  1. Tình huống 1.

   – Tranh chấp đất đai do Toà án nhân dân giải quyết khi đương sự có ít nhất 1 trong 2 loại giấy tờ sau:
        + Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
        + Một trong các loại giấy tờ được quy định tại Điều 100 của luật đất đai và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất.

  2. Tình huống 2.

   – Nếu đương sự không có cả hai loại giấy tờ trên thì chỉ có thể lựa chọn một trong hai cách sau:
        + Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại UBND cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều 203 Luật Đất đai.
        + Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Bài viết tham khảo thông tin tại Thư viện Pháp luật; Cổng thông tin điện tử của Bộ tư pháp.

Huỳnh Duyên.

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: