Top 20 công ty “Kỳ Lân” Edtech tiêu biểu trên thế giới.

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Dưới đây là top 20 công ty “Kỳ Lân” trong lĩnh vực công nghệ giáo dục (Edtech). Trong số đó, có 9 công ty của Trung Quốc, 8 công ty của Mỹ, 2 công ty của Ấn Độ và 1 công ty của Canada.

Các công ty kỳ lân edtech tiêu biểu.

Top 20 công ty “Kỳ Lân” trong lĩnh vực công nghệ giáo dục (Edtech) trên thế giới.

Hình ảnh được tham khảo từ Supercharger Edtech Accelerator.

Tử Đằng

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: