Thị trường OTC là gì? Điểm khác nhau với thị trường sở giao dịch

Pinterest LinkedIn Tumblr +

1. Thị trường OTC (Over The Counter Market)

Thị trường OTC hay còn gọi là thị trường chứng khoán phi tập trung, là thị trường không có mặt bằng giao dịch cố định như thị trường tập trung (như trung tâm giao dịch chứng khoán – sở giao dịch chứng khoán). Loại thị trường này thường dựa vào hệ thống vận hành theo cơ chế chào giá bán cạnh tranh và thương lượng nhờ các phương tiện truyền thông. 

Trong thị trường phi tập trung, các đại lý đóng vai trò là nhà tạo lập thị trường bằng cách trích dẫn giá mà họ sẽ mua và bán một loại bảo mật, tiền tệ hoặc các sản phẩm tài chính khác.

Nói cách khác, các giao dịch trên thị trường này được tiến hành qua mạng lưới các công ty chứng khoán phân tán trên khắp quốc gia và được nối với nhau bằng mạng điện tử. Giá trên thị trường này được hình thành theo phương thức thỏa thuận.

Ở thị trường OTC, nhà đầu tư có thể mua hoặc bán với mức giá thương lượng giữa hai bên. Chính vì thế, tính minh bạch ở thị trường này thấp hơn so với thị trường tập trung. 

Ngoài ra, đôi khi thị trường phi tập trung cũng rơi vào tình huống thiếu hụt người mua/bán. Do đó, tính thanh khoản của thị trường này cũng rất hạn chế.

2. Thị trường OTC và thị trường sở giao dịch

Điểm giống: Đều chịu sự chi phối của hệ thống Luật chứng khoán.

Điểm khác nhau:

OTC và sở giao dịch

Sự khác nhau giữa thị trường OTC và thị trường sở giao dịch. Nguồn: Idautu

Thông tin tham khảo từ Investopedia và Vndirect

Thanh Nhị

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: