Browsing: kinh doanh

idautu cung cấp cho bạn những thông tin, kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh giúp bạn học hỏi được nhiều bài học để thành công hơn.

Chỉ cần đưa tiền vào một nhà thờ dòng Đền ở châu Âu nhận một lá thư có ấn tín và mang sang Jerusalem trình ra…

Đơn vị đứng ra kêu gọi vốn cho dự án chính là quỹ của gia đình Obama: Obama Foundation. Năm ngoái họ đã kêu gọi được…