Browsing: bất động sản Việt Nam

Bất động sản ở Việt Nam bao hôm nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức đầu tư bất động sản ở Việt Nam

1. Câu chuyện thành lập Homebase Ý tưởng Homebase ra đời lần đầu vào năm 2019, khi nhà đồng sáng lập JunYuan Tan đang điều hành một công…