Quyền đối với bất động sản liền kề

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Quyền đối với bất động sản liền kề là một quyền quan trọng, có ý nghĩa của chủ sở hữu.

 I. Thế nào là quyền đối với bất động sản liền kề?

    Quyền đối với bất động sản liền kề hay còn gọi là dịch quyền, quyền sử dụng hạn chế bất động sản liền kề, quyền địa dịch.
   Theo Điều 245 Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015: “Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền)”.

 II. Căn cứ xác lập quyền.

   Tại Điều 246 BLDS năm 2015, quyền đối với bất động sản liền kề được xác lập do địa thế tự nhiên, theo quy định của luật, theo thỏa thuận hoặc theo di chúc.

4 Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề. Nguồn: IDauTu.com

4 Căn cứ xác lập quyền đối với bất động sản liền kề.

   1. Xác lập theo địa thế tự nhiên.

   Để hiểu về cách xác lập này, bạn thử hình dung về một khu đất A nằm ở sườn núi và được bao quanh bởi các bất động khác. Theo tự nhiên, nước ở chỗ đất cao sẽ phải chảy qua khu đất có địa thế thấp hơn. Thế nên, để thoát nước tại khu đất A thì chỉ còn cách làm đường dẫn đi qua các bất động sản còn lại nằm ở bên dưới.
   Trong tình thế này thì quyền đối với bất động sản liền kề (cụ thể là trong việc thoát nước) sẽ hợp lý nếu quyền này được xác lập với chủ sở hữu của bất động sản nằm ở dưới.

   2. Xác lập theo quy định của luật.

   Cách xác lập này lấy cơ sở là quy định của pháp luật thay vì dựa trên thỏa thuận của các chủ thể. Điều 247 BLDS năm 2015 quy định: “Quyền đối với bất động sản liền kề có hiệu lực với mọi cá nhân, pháp nhân và được chuyển giao khi bất động sản được chuyển giao, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác”. Tức là, khi một bất động sản được chuyển giao, nếu chủ sở hữu cũ đang có quyền đối với bất động sản liền kề thì nó cũng được chuyển giao sang chủ mới. Trong tình huống này, quyền của chủ đất mới được xác lập theo quy định của pháp luật.

   3. Xác lập theo thỏa thuận.

   Một trong những nguyên tắc cơ bản của BLDS là tự do, tự nguyện. Quyền đối với bất động sản liền kề cũng được xác lập trên nguyên tắc cơ bản này. Các chủ thể có thể dựa theo nguyện vọng của mình để xác lập một số quyền, nghĩa vụ dân sự.
   Các chủ thể có thể thỏa thuận với nhau về việc xác lập một quyền nào đó đối với bất động sản liền kề. Thỏa thuận này dựa trên cơ sở tự nguyện, không trái pháp luật và đạo đức xã hội.
   Chỉ khi thỏa thuận chính thức được xác lập với sự đồng ý của cả hai bên thì chủ bất động sản mới có quyền tiến hành việc khai thác bất động sản. Nếu các bên không đạt được thỏa thuận thì cơ quan nhà nước liên quan sẽ can thiệp.

   4. Xác lập theo di chúc.

   Di chúc là văn bản thể hiện ý chí cá nhân, đơn phương của người lập. Theo luật, quyền đối với bất động sản liền kề có thể được chuyển giao lại thông qua di chúc. Điều này giúp người thừa kế bất động sản hạn chế gặp những tranh chấp không đáng có. Một trong những tranh chấp hay gặp là với chủ sở hữu của bất động sản liền kề.
   Nói tóm lại, sự quyết định thể hiện ý chí đơn phương của người lập di chúc là căn cứ để xác lập quyền đối với bất động sản liền kề dành cho chủ thể khác.

Bài viết tham khảo thông tin tại Thư viện pháp luật; Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Huỳnh Duyên

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: