Quỹ uỷ Thác Đầu Tư (Unit Investment Trusts – UIT) Là Gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Quỹ uỷ thác đầu tư hay quỹ ủy thác đầu tư theo đơn vị (hay còn gọi là Unit Investment Trusts; viết tắt là UIT).

UIT là một công ty đầu tư mua hoặc nắm giữ một danh mục đầu tư cố định, thường là cổ phiếu hoặc trái phiếu, các nhà đầu tư có thể mua lại chúng dưới dạng các đơn vị và nắm giữ cho đến ngày đáo hạn.

Hoặc theo từ điển kinh tế học của trường đại học kinh tế quốc dân, quỹ uỷ thác đầu tư có được định nghĩa là: định chế tài chính bán cổ phần cho người gửi tiền với giá cả được tính trên cơ sở tỷ lệ giá trị cơ bản của tài chính sản mà nó nắm giữ và chuyên môn hóa vào việc mua bán trái phiếu công ty, cổ phần thông thường và chứng khoán chính phủ.

Đặc điểm của quỹ mở UIT

Tương tự như quỹ mở và quỹ đóng, UIT bao gồm các khoản đầu tư tập thể, trong đó nhiều nhà đầu tư đặc biệt là những người mới tham gia thị trường hoặc không có nhiều vốn, gửi tiền của họ vào quĩ để được quản lí bởi một nhà quản lí danh mục đầu tư chuyên nghiệp.

UIT được phát hành thông qua một đợt chào bán công khai ban đầu (IPO) giống như quỹ đóng và được mua bán trực tiếp từ công ty phát hành chúng (đôi khi cũng có thể được mua trên thị trường thứ cấp) giống như quỹ mở. UIT được bán bởi các cố vấn đầu tư và chủ sở hữu có thể mua lại các đơn vị vào quĩ hoặc ủy thác, thay vì đặt giao dịch trên thị trường thứ cấp.

Một điểm khác với quỹ tương hỗ là quỹ đầu tư uỷ thác được lập ra trong một khoản thời gian xác định với một danh mục đầu tư cố định. Điều đó có nghĩa là chứng khoán của quỹ đầu tư uỷ thác không được bán hoặc mua thêm mới (trừ những trường hợp đặc biệt hữu hạn như: công ty bị phá sản hoặc sát nhập).

iDauTu - Quỹ uỷ thác đầu tư (UIT) - Hình minh hoạ

iDauTu – Quỹ uỷ thác đầu tư (UIT) – Hình minh hoạ

Ưu điểm và hạn chế của quỹ uỷ thác đầu tư

Ưu điểm

Giống như các quỹ đầu tư khác, quỹ UIT được đa dạng hoá tốt. Nếu mục tiêu của bạn là thu nhập, bạn có thể mua một quỹ ủy thác trái phiếu. Nếu bạn muốn tăng giá trị vốn, bạn có thể mua một quỹ ủy thác cổ phiếu.

Hạn chế

Một số rủi ro mà bạn có thể gặp khi đầu tư vào quỹ UIT đó là giá trị của quỹ dễ bị tác động bởi lạm phát do lãi của UIT cố định theo vòng đời của chứng khoản. Thêm vào đó, quỹ UIT cổ phiếu phụ thuộc rất nhiều vào hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán, nên lợi suất của một quĩ ủy thác cổ phiếu sẽ không chắc chắn như một quỹ ủy thác trái phiếu.

Tổng hợp từ investopedia và vietnambiz

Pea Tran

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: