Quỹ mở tại Việt Nam và một số lưu ý khi chọn quỹ mở

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Quỹ mở là một trong những hình thức đầu tư đáng chú ý hiện nay. Bài viết này đưa ra một số lưu ý cần xem xét khi lựa chọn quỹ mở. Đồng thời giới thiệu một số quỹ mở tại Việt Nam.

1. Những lưu ý khi lựa chọn quỹ mở

– Quá trình chọn quỹ mở cần hết sức kỹ lưỡng, vì việc này quyết định việc đầu tư của bạn có đạt được hiệu quả hay không. Bạn có thể tham khảo một số tiêu chí lựa chọn sau đây:
+  Có uy tín tốt và hoạt động lâu năm trên thị trường tài chính.
+  Đội ngũ chuyên gia chất lượng, giàu kinh nghiệm và ổn định.
+  Hoạt động của quỹ có kết quả khả quan.
+  Lợi nhuận mang lại cho nhà đầu tư tương đối cao hơn so với các quỹ cùng loại khác.
+  Trong quá trình đầu tư luôn cung cấp thông tin một cách đầy đủ đến nhà đầu tư.
+  Các thông tin liên quan đến quỹ phải rõ ràng, minh bạch và đáng tin.
+  Danh mục đầu tư đa dạng.

Quá trình chọn quỹ mở cần hết sức kỹ lưỡng, vì việc này quyết định việc đầu tư của bạn có đạt được hiệu quả hay không.

Quá trình chọn quỹ mở cần hết sức kỹ lưỡng, vì việc này quyết định việc đầu tư của bạn có đạt được hiệu quả hay không. Nguồn: IDauTu.com

2. Một số quỹ mở tại Việt Nam

Dưới đây là một số quỹ đầu tư nổi bật tại Việt Nam:
1. Quỹ BVBF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt)
2. Quỹ BVPF –  Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt)
3. Quỹ TCBF –  Được quản lý bởi công ty công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương – TechcomCapital -Techcom Captial (TCC)
4. Quỹ TCFF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương – TechcomCapital -Techcom Captial (TCC)
5. Quỹ VFB – Được quản lý bởi công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
6. Quỹ VF1 – Được quản lý bởi công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
7. Quỹ ETFVN30 – Được quản lý bởi công ty Cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)
8. Quỹ SSIBF – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) là công ty con 100% vốn của Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)
9. Quỹ SCA – Được quản lý bởi công ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) là công ty con 100% vốn của Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn (SSI)
10. Quỹ BCF – Được quản lý bởi công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank
11. Quỹ VNDAF – Được quản lý bởi công ty TNHH MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA (IPAAM)

Hy vọng rằng những thông tin này hữu ích để hỗ trợ bạn trong trong việc tìm ra một quỹ đầu tư phù hợp.

Bài viết tham khảo thông tin từ SSI, The Bank.

An Bình.

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: