P/E (Price/Earnings Ratio) là hệ số giữa thị giá một cổ phiếu và thu nhập mà nó mang lại

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hệ số P/E trước hết biểu hiện mức giá mà nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra cho một đồng lợi nhuận tính trên một cổ phiếu nào đó.

P/E phản ánh kỳ vọng của thị trường về sự tăng trưởng thị giá cổ phiếu trong tương lai. Khi người ta so sánh P/E của các công ty cùng ngành, P/E của đơn vị nào cao hơn mức bình quân có nghĩa là thị trường kỳ vọng công ty đó sẽ ăn nên làm ra trong thời gian tới hơn so với các doanh nghiệp có P/E thấp hơn.

Một cổ phiếu có P/E càng cao thì kỳ vọng của thị trường vào lợi nhuận của doanh nghiệp càng cao. Ngược lại, khi thị trường ít hoặc không kỳ vọng nhiều vào khả năng sinh lời của công ty thì mức giá họ sẵn sàng bỏ ra để mua cổ phiếu sẽ thấp, dẫn đến P/E thấp.
Theo VietStock

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: