Những hiểu biết căn bản về quý tài chính

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Báo cáo hay tổng kết quý đã trở thành một công cụ đo lường cũng như đánh giá độ hiệu quả công việc, hiệu suất làm việc của một tập thể hay một công ty. Liệu chúng ta có thực sự hiểu đúng về quý tài chính hay quý tài chính quan trọng như thế nào đối với một doanh nghiệp, hãy cùng cập nhật một số thông tin cơ bản.

I. Quý tài chính là gì?

Quý (fiscal quarter) là khoảng thời gian ba tháng trên lịch tài chính của công ty, đóng vai trò là cơ sở cho các báo cáo tài chính định kỳ và thanh toán cổ tức. Trong tiếng Anh, quarter được hiểu đơn giản là 1/4 và fiscal quarter có thể hiểu đơn giản là 1/4 của một năm. Một năm tài chính của công ty thường diễn ra từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12. 

  • Quý 1: Tháng 1, tháng 2 và tháng 3.
  • Quý 2: Tháng 4, tháng 5 và tháng 6.
  • Quý 3: Tháng 7, tháng 8 và tháng 9.
  • Quý 4: Tháng 10, tháng 11 và tháng 12.

Tuy vậy, không phải tất cả các công ty đều có quý tài chính giống sau và một số công ty sẽ chọn quý 4 của họ vào thời gian bận rộn nhất trong năm và kết thúc quý 4 sau khi hoàn thành công việc. Đơn cử, quý 1 của Apple là vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12 hay đối với công ty Microsoft, quý 1 là tháng 7, tháng 8 và tháng 9.

II. Tại sao quý tài chính quan trọng?

Các công ty giao dịch công khai phát hành báo cáo hàng quý vào cuối mỗi quý. Các báo cáo này chứa một tập hợp các báo cáo tài chính phác thảo thông tin tài chính của họ trong giai đoạn đó. Chúng cho phép các công ty theo dõi hiệu suất và so sánh với các quý trước hoặc của năm trước. Ngoài ra, quý tài chính tạo ra nhiều thuận lợi trong việc vận hành một công ty đặc biệt trong đại dịch Covid-19 hiện tại:

quý tài chính

Những lý do khiến quỹ tài chính quan trọng

1. Sự minh bạch

Báo cáo hàng quý cung cấp cho công chúng cái nhìn về tài chính và hiệu suất của một công ty, cung cấp dữ liệu có giá trị về tình hình tài chính của công ty.

2. Giá trị phân tích

Dữ liệu được trình bày trong các báo cáo hàng quý cho phép các công ty theo dõi hiệu suất, xác định xu hướng và đưa ra quyết định quan trọng về tương lai.

3. Sự ổn định

Chia năm tài chính thành các quý cho phép các công ty trả cổ tức hàng quý, có thể cung cấp một dòng tiền mặt ổn định cho các cổ đông.

4. Sự nhất quán

Vì các công ty có thể hoạt động trên các lịch khác nhau, các báo cáo quý và quý cung cấp sự thống nhất khi thực hiện so sánh hoặc theo dõi hiệu suất.

Bài viết tham khảo thông tin từ Investopedia và investinganswers.com

Nhật Minh

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: