Những điều cần biết về mùa báo cáo thu nhập

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 

Mùa báo cáo thu nhập là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Các kết quả được các công ty đưa ra trong mùa báo cáo thu nhập có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, khiến giá cổ phiếu tăng lên hoặc giảm xuống. Tuy nhiên, rất ít nhà đầu tư biết đến mùa báo cáo và hiểu rõ được tầm quan trọng của nó. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho các bạn những điều cần biết về mùa báo cáo thu nhập (Earnings Season).

1. Khái niệm mùa báo cáo thu nhập?

Mùa báo cáo thu nhập (Earnings Season) đề cập đến các tháng trong năm, mà phần lớn thu nhập hàng quý của công ty được công bố ra công chúng.

Mùa báo cáo thu nhập thường bắt đầu sau một hoặc hai tuần sau tháng cuối cùng của mỗi quý tài chính. Nghĩa là các mùa báo cáo thu nhập thường xảy ra vào tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 trong năm.

Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều báo cáo đúng chính xác mùa thu nhập. Những ngày chậm trễ này là do sự tạm dừng giữa kỳ kế toán hằng quý kết thúc và thời gian các công ty có thể công bố thu nhập của mình ra công chúng. 

2. Mùa báo cáo thu nhập diễn ra khi nào?

Không có thời gian kết thúc chính xác cho mùa thu nhập, nhưng mùa báo cáo được coi là kết thúc khi hầu hết các công ty lớn đã phát hành báo cáo thu nhập hàng quý của họ. Mùa báo cáo thường diễn ra khoảng sáu tuần sau khi bắt đầu mùa báo cáo.

Mùa báo cáo thu nhập diễn ra khi nào?

Ví dụ: với mùa báo cáo cho quý IV, ta sẽ thường thấy số lượng báo cáo thu nhập được công bố trong tuần thứ hai của tháng 1. Gần cuối tháng 2, số lượng báo cáo thu nhập bắt đầu giảm xuống mức gần với trước mùa báo cáo thu nhập.

Khoảng cách thời gian giữa các mùa báo cáo thu nhập là rất ít. Chẳng hạn như mùa báo cáo thu nhập cho quý đầu tiên bắt đầu vào đầu tháng 4, tức là hơn một tháng sau khi kết thúc mùa báo cáo thu nhập quý IV. 

Thông thường hầu hết các công ty đều báo cáo theo chuẩn một năm dương lịch, nhưng vẫn có số ít công ty đại chúng có năm tài chính không tương ứng với một năm dương lịch.

Ví dụ, công ty Walmart ở Mỹ có năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 1. Ngày kết thúc năm tài chính muộn này cho phép công ty có nhiều thời gian sau kỳ nghỉ lễ để nắm bắt hoàn toàn tất cả lợi nhuận các giao dịch diễn ra vào cuối năm nghỉ lễ. Do đó, Walmart có thể sẽ công bố báo cáo thu nhập của mình ra công chúng vào cuối mùa báo cáo thu nhập thông thường.

3. Mối quan hệ giữa mùa báo cáo thu nhập và các nhà đầu tư

Mùa báo cáo thu nhập chính là thời điểm bận rộn nhất trong năm đối với những người làm việc trong thị trường và theo dõi thị trường, vì hầu như mọi công ty giao dịch công khai lớn sẽ báo cáo kết quả quý trước của họ.

Các nhà phân tích và quản lí thường đặt ra các hướng dẫn và ước tính của họ tương ứng với các quý cụ thể hoặc kết thúc năm tài chính, do đó, kết quả được báo cáo bởi các công ty trong mùa báo cáo thu nhập thường có vai trò lớn trong diễn biến cổ phiếu của họ.

Có 3 cách mô tả mức độ lợi nhuận khác nhau: một số nhà phân tích muốn biết thu nhập công ty trước thuế (EBT). Một số khác lại muốn biết thu nhập trước lãi suất và thuế (EBIT). Đối với các nhà phân tích còn lại, chủ yếu trong các ngành có mức tài sản cố định cao, thích biết được thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao, còn được gọi là EBITDA. Tất cả ba cách mô tả mức độ lợi nhuận khác nhau.

Khi mùa báo cáo thu nhập đến gần, các nhà phân tích thường tiến hành định giá nội tại để xác định xem giá thị trường hiện tại của một cổ phiếu của công ty có bị định giá quá cao hay không.

Sau đó, các nhà đầu tư sẽ xem xét có nên mua, bán hay nắm giữ cổ phiếu hay không. Các nhà phân tích cơ bản sẽ xem xét các khía cạnh định tính (mô hình kinh doanh, quản trị và các yếu tố ngành) và định lượng (tỉ lệ và phân tích báo cáo tài chính) của một doanh nghiệp.

4. Kết luận

Một số nhà giao dịch mong đợi mùa thu nhập, vì đây có thể là khoảng thời gian mà họ có thể xác nhận các vị trí mà họ đặt. Việc bán cổ phiếu trước khi có thu nhập và theo dõi giá giảm có thể có lợi, vì tâm lý giảm thường sẽ kích hoạt bán tháo. Ngược lại, sản lượng hoặc doanh thu tăng nhanh có thể dẫn đến quỹ đạo hoặc giá cổ phiếu tăng nhanh.

>>>Xem thêm: Thu nhập từ đầu tư vào cổ phiếu

Bài viết sử dụng thông tin từ Vietnambiz và Investopedia

Hoài Xuân


 

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: