Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất chính thức có hiệu lực

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Vừa qua, Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất đã được Chính phủ ban hành. Nghị định có hiệu lực từ ngày 8/4/2020.

1. Thời gian gia hạn

5 tháng là khoảng thời gian gia hạn được nêu ra trong Nghị định này. Doanh nghiệp cần chú ý đến các mốc thời gian nộp thuế cụ thể.

Đối với thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Đối với kỳ tính thuế tháng 3/2020, thời hạn nộp thuế GTGT chậm nhất là ngày 20/9/2020; với kỳ tính thuế tháng 4/2020 thì chậm nhất là ngày 20/10/2020. Đối với kỳ tính thuế tháng 5/2020 chậm nhất là ngày 20/11/2020; còn kỳ tính thuế tháng 6/2020 thì chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý I/2020 chậm nhất là ngày 30/9/2020. Thời hạn này là ngày 30/12/2020 đối với kỳ tính thuế quý II/2020.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Khi nộp gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN, doanh nghiệp/ tổ chức phải nộp kèm theo: quyết toán của kỳ tính thuế năm 2019; số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II năm 2020. Thời gian gia hạn là 5 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định về quản lý thuế.

Đối với tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp/ tổ chức/ hộ gia đình/ cá nhân thuộc đối tượng gia hạn đang trực tiếp thuê đất của nhà nước theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời hạn là 5 tháng, kể từ ngày 31/5/2020.

Dịch Covid-19 khiến rất nhiều doanh nghiệp lao đao.  Nghị định 41/2020/NĐ-CP được xem là phao cứu sinh đối với họ.

Dịch Covid-19 khiến rất nhiều doanh nghiệp lao đao.
Nghị định 41/2020/NĐ-CP được xem là phao cứu sinh đối với họ. Nguồn: Canva.

2. Trình tự, thủ tục nhanh gọn

Nghị định quy định người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn chỉ cần gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo mẫu qua phương thức điện tử hoặc phương thức khác. Giấy đề nghị này được gửi đến cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ của các sắc thuế và tiền thuê đất được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (hoặc theo quý) theo quy định về quản lý thuế.

Nếu Giấy đề nghị không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì chậm nhất là ngày 30/7/2020 phải nộp lại. Đối với các kỳ phát sinh được gia hạn trước thời điểm nộp Giấy đề nghị gia hạn, cơ quan quản lý thuế vẫn thực hiện gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất.

Nếu người nộp thuế thuê đất của nhà nước ở nhiều địa bàn khác nhau thì cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế có trách nhiệm sao gửi Giấy đề nghị này cho cơ quan thuế nơi có đất thuê.

Người nộp thuế tự xác định doanh nghiệp/ tổ chức có thuộc đối tượng của Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Đồng thời, người nộp thuế chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo đúng đối tượng được gia hạn theo Nghị định. Nếu gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế sau ngày 30/7/2020 thì không được gia hạn.

Tổng số tiền gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP được Bộ Tài chính ước tính lên tới 180 nghìn tỷ đồng.

Tham khảo thông tin tại Thời báo Tài chính Việt Nam Online.

Huỳnh Duyên

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: