Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng (Return On Capital Employed)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bài này sẽ trả lời cho các câu hỏi “Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng (ROCE) là gì?”, “Lưu ý khi sử dụng hệ số ROCE là gì?”, “Đâu là hạn chế của hệ số ROCE?”.

1. Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng là gì?

Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng là chỉ số cho thấy khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp dựa vào lượng vốn đã sử dụng.

Công thức tính Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng (Return On Capital Employed).

Công thức tính Hệ số thu nhập trên vốn sử dụng (Return On Capital Employed). Nguồn: iDauTu.com

ROCE được xem là một chỉ số tốt để so sánh khả năng sinh lời của các doanh nghiệp; đồng thời, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

2. Ví dụ minh hoạ để hiểu hơn về ROCE

Giả sử:
Công ty A có lợi nhuận 100 tỷ VNĐ với mức doanh thu 1000 tỷ VNĐ.
Công ty B có lợi nhuận 150 tỷ VNĐ với mức doanh thu 1000 tỷ VNĐ.
Nếu chỉ xét về mức sinh lợi đơn thuần, B có biên lợi nhuận là 15%, A có biên lợi nhuận là 10%.

Tuy nhiên, trong thực tế ta phải xem xét đến một yếu tố khác rất quan trọng. Đó là lượng vốn sử dụng ban đầu để có được mức lợi nhuận và doanh thu đó.

Giả sử thêm dữ kiện: lượng vốn A sử dụng là 500 tỷ VNĐ, B sử dụng là 1000 tỷ VNĐ. Khi đó tỉ lệ ROCE của A và B lần lượt là 20% và 10%. Có thể kết luận công ty A đã sử dụng vốn hiệu quả hơn công ty B.

3. Một vài lưu ý khi dùng ROCE để đánh giá

Các nhà đầu tư cũng nên so sánh ROCE của một công ty với chi phí vay vốn hiện tại.

Giả sử nhà đầu tư có 100 triệu VNĐ. Với số tiền này gửi tiết kiệm ngân hàng (lãi suất là 8%) thì nhà đầu tư sẽ mức thu nhập trên vốn là 8 triệu VNĐ. Còn nếu đầu tư 100 triệu VNĐ này vào một doanh nghiệp, nhà đầu tư chắc chắn kỳ vọng sẽ có được khoản tiền lời cao hơn 8 triệu VNĐ.

Để tạo ra mức lãi cao, một công ty phải huy động vốn theo cách ít tốn kém nhất, và ROCE đo lường khả năng này của công ty.

Các nhà đầu tư nên xem xét số liệu ROCE qua nhiều năm.

Tính nhất quán là yếu tố rất quan trọng đối với hoạt động của một doanh nghiệp. Nếu một doanh nghiệp có ROCE tăng qua các năm thì doanh nghiệp hiện đang hoạt động hiệu quả. Sự sụt giảm ROCE là dấu hiệu cho thấy công ty đang mất đi lợi thế của mình.

ROCE là chỉ số quan trọng với doanh nghiệp thuộc ngành nghề có độ tập trung vốn cao như: truyền thông, năng lượng, công nghiệp nặng, và đặc biệt quan trọng đối với các công ty xăng dầu.

4. Hạn chế của chỉ số ROCE

Đối với các doanh nghiệp có lượng tiền dự trữ lớn thì ROCE có thể phản ánh không chính xác hiệu quả của chúng. Với các doanh nghiệp này, lượng tiền dự trữ được tính vào số vốn mà doanh nghiệp sử dụng, dù có thể chưa được dùng tới. Điều này làm thổi phồng lượng vốn sử dụng của doanh nghiệp, đồng thời làm giảm ROCE.

Giả sử, một công ty có lợi nhuận 15 tỷ VNĐ trên lượng vốn sử dụng là 100 tỷ VNĐ, lúc này ROCE là 15%. Tuy nhiên, trong 100 tỷ VNĐ tiền vốn có 40 tỷ VNĐ vừa được huy động và vẫn chưa dùng vào đầu tư sản xuất. Nếu chỉ tính lượng vốn thực sự được sử dụng (tức là 60 triệu VNĐ) thì con số ROCE lên tới 25%.

Bài viết tham khảo thông tin từ trang thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Huỳnh Duyên

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: