Đòn bẩy tài chính (Leveraged Finance) – công cụ tài chính được ví như “con dao hai lưỡi”

Pinterest LinkedIn Tumblr +

1. Đòn bẩy tài chính (Leveraged Finance) là gì?

Đòn bẩy tài chính là thuật ngữ diễn tả một chiến lược đầu tư sử dụng tiền vay đặc biệt, sử dụng các công cụ tài chính khác nhau hoặc vốn vay mượn nhằm tăng lợi nhuận tiềm năng. Hay nói cách khác là tận dụng kết quả từ việc sử dụng vốn vay làm nguồn tài trợ khi đầu tư để mở rộng cơ sở tài sản của công ty và tạo ra lợi nhuận từ vốn rủi ro.

Ngoài ra, nhắc đến đòn bẩy tài chính, người ta còn nghĩ đến nợ của doanh nghiệp. Do đó, khi một người đề cập đến khoản đầu tư/tài sản có đòn bẩy cao, điều đó có nghĩa là khoản đầu tư/tài sản có nợ nhiều hơn vốn chủ sở hữu.

Công ty hay nhà đầu tư cá nhân đều có thể sử dụng công cụ tài chính này. Bạn có thể sử dụng vốn vay (nợ) đó để đầu tư các tùy chọn khác hoặc triển khai dự án tương lai. Đòn bẩy tài chính thường được sử dụng với các mục tiêu tạm thời. Ví dụ như: thực hiện sáp nhập, mua lại cổ phiếu hoặc tài trợ cổ tức một lần hoặc đầu tư vào cơ sở vật chất.

Đối với các doanh nghiệp, đòn bẩy tài chính được xem là khoản tài trợ cho tài sản của họ. Nó có nghĩa là, các công ty có thể sử dụng nguồn vốn vay để đầu tư vào hoạt động kinh doanh nhằm tăng giá trị cổ đông mà không cần phải phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

2. Sự khác biệt giữa Margin (ký quỹ) và đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính và margin đều liên quan đến khoản vay nên mọi người vẫn hay nhầm lẫn chúng. Thực ra, về bản chất, cả hai không giống nhau.

Đòn bẩy liên quan đến việc nhận nợ. Còn ký quỹ là nợ/tiền vay mà một công ty sử dụng để đầu tư vào các công cụ tài chính khác.

3. Công thức đo lường mức độ đòn bẩy tài chính

leveraged-finance

Hình minh họa. Công thức đo lường đòn bẩy tài chính

Trong đó: 

  • EBIT: lợi nhuận trước thuế và lãi vay
  • EPS: lợi nhuận của vốn chủ sở hữu
  • F: là chi phí cố định kinh doanh (không bao gồm lãi vay)
  • p: giá bán đơn vị sản phẩm
  • Q: số lượng sản phẩm bán ra
  • v: chi phí biến đổi 1 đơn vị sản phẩm

4. Những rủi ro khi sử dụng đòn bẩy tài chính

Trên thực tế, đòn bẩy tài chính khuếch đại cả lãi và lỗ. Do đó, việc sử dụng công cụ này tồn tại rất nhiều rủi ro.  Nếu các khoản đầu tư không hiệu quả sẽ dẫn đến việc có thể lỗ nhiều hơn trước khi sử dụng đòn bẩy. Ví dụ như khả năng tạo ra lợi nhuận của khoản đầu tư đó không đủ lớn để bù đắp các chi phí, tiền lãi phải trả. Trong tình huống này, nhà đầu tư sẽ hưởng rất ít lợi nhuận hoặc thậm chí là lỗ “đậm”.

Sau đây là các nhóm rủi ro nhà đầu tư có thể gặp phải khi sử dụng đòn bẩy tài chính:
  • Nhóm 1. Rủi ro tín dụng liên quan đến doanh nghiệp và thị trường của nó. Rủi ro tài chính nằm trong toàn bộ nền kinh tế. Ví dụ: lãi suất, tỷ giá hối đoái và thuế suất.
  • Nhóm 2. Rủi ro cơ cấu là rủi ro được tạo ra bởi việc cung cấp tài chính thực tế. Bao gồm rủi ro pháp lý, tài liệu và thanh toán.
  • Nhóm 3. Rủi ro thanh khoản là những rủi ro liên quan đến việc công ty có đòn bẩy không thể tái tài trợ trong điều kiện tín dụng chặt chẽ.

Đây là công cụ tài chính tốt nếu nhà đầu tư có chiến lược, hướng đi rõ ràng và hiệu quả. Bởi chúng vừa đem đến cơ hội khuếch đại lợi nhuận lên nhiều lần vừa mang những rủi ro cao. Do đó, nhà đầu tư phải thật cẩn trọng trước khi sử dụng công cụ này nhé!

Bài viết tham khảo thông tin từ Giddy.org, Investopedia và vietnambiz.

Thanh Nhị

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: