Đa dạng hóa danh mục đầu tư là gì?

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một trong những cách hạn chế rủi ro trong quá trình đầu tư.

 I. Đa dạng hoá danh mục đầu tư là gì?

   Đa dạng hóa danh mục đầu tư là việc bỏ vốn đầu tư vào các chứng khoán có độ rủi ro khác nhau, tạo một cơ cấu tài sản hợp lý để phân tán rủi ro đầu tư.
   Bằng cách mở rộng phạm vi đầu tư vào các công ty, lĩnh vực khác nhau; nhà đầu tư (NĐT) có thể hạn chế được sự biến động giá cả của những khoản đầu tư của mình. Rất ít trường hợp tất cả các ngành cùng đi lên hay đi xuống. Vì thế nên việc đa dạng hóa giúp NĐT hạn chế rủi ro.
   Danh mục đầu tư tốt nhất là danh mục tối ưu về cả mặt số lượng và chủng loại. Nói cách khác, danh mục đầu tư tốt nhất là danh mục có kỳ vọng lợi nhuận cao nhất.

 II. Một số cách thức đa dạng hoá danh mục.

  1. Đa dạng hoá loại chứng khoán.

   Nếu đầu tư tất cả vào một loại cổ phiếu nhưng tình hình kinh doanh của công ty không khả quan, thì NĐT sẽ phải đối diện với thua lỗ. Khi đa dạng hóa danh mục đầu tư chứng khoán bằng cách đầu tư vào nhiều loại chứng khoán sẽ giúp NĐT hạn chế thua lỗ. Dù có một vài loại chứng khoán trong danh mục gặp thua lỗ thì NĐT vẫn bù lỗ từ những loại chứng khoán khác.

  2. Đa dạng hoá tổ chức phát hành.

   Nếu danh mục chỉ bao gồm trái phiếu chính phủ thì NĐT không cần đa dạng hóa chủ thể phát hành. Vì trái phiếu chính phủ có rủi ro rất thấp. Nhưng nếu NĐT mua trái phiếu công ty, cổ phiếu,… thì việc đa dạng hóa chủ thể phát hành là rất cần thiết. Những loại chứng khoán này luôn mang một mức rủi ro nhất định.

   Ngoài ra, một số cách khác có thể kể đến như: đa dạng theo lĩnh vực kinh doanh; nguồn thu nhập;… 

 III. Một số lưu ý.

Một số lưu ý khi đa dạng hóa danh mục đầu tư. Nguồn: IDauTu.com

Một số lưu ý.

  1.    Đa dạng hóa danh mục đầu tư nên được thực hiện dựa trên khả năng tài chính của NĐT. Nếu khả năng tài chính hạn chế thì NĐT nên tập trung vào một vài loại chứng khoán nhất định để giúp cho vòng quay vốn của NĐT linh hoạt hơn.
  2.    NĐT nên nhớ rằng bất cứ hình thức đầu tư nào cũng có rủi ro của riêng nó. Đặc biệt là thị trường chứng khoán. Thế nên dù đã đa dạng hóa danh mục nhưng không có nghĩa là việc đầu tư của bạn không có rủi ro.
  3.    Nhiều NĐT quan niệm: rủi ro tỷ lệ nghịch với số lượng cổ phiếu thêm vào danh mục đầu tư. Trong thực tế điều này không hề đúng. Đa dạng hóa danh mục đầu tư chỉ giúp NĐT giảm thiểu rủi ro đến một mức nhất định.

 IV. Không chỉ gói gọn trong thị trường chứng khoán.

   Ngày này nhiều quan niệm cho rằng việc đa dạng hóa danh mục đầu tư không chỉ gói gọn trong thị trường chứng khoán. Nó được hiểu là đa dạng ở nhiều loại tài sản khác nhau. Ví dụ như: trái phiếu, tiền tệ, hàng hoá đến những kênh đầu tư truyền thống như vàng, bất động sản.
   Nếu nền kinh tế tăng lên, thị trường cổ phiếu, bất động sản sụt giảm trong khi thị trường trái phiếu, vàng có xu hướng tăng. Vì lúc này tâm lý NĐT sẽ muốn đầu tư vào những loại  tài sản có mức rủi ro thấp.

Bài viết tham khảo thông tin từ Đầu tư Chứng khoán, Tạp chí điện tử Tài chính.

An Bình.

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: