Chứng quyền có đảm bảo (Covered warrant) và thông tin cơ bản cần biết

Pinterest LinkedIn Tumblr +

1. Chứng quyền có đảm bảo (Covered warrant)

Chứng quyền có đảm bảo (CW – Covered warrant) là chứng khoán có tài sản đảm bảo do công ty chứng khoán phát hành. Người sở hữu chứng quyền có quyền được mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho cho tổ chức phát hành chứng quyền đó:

  • Theo một mức giá xác định trước (giá thực hiện quyền).
  • Vào thời gian trước hoặc tại một thời điểm đã được ấn định trong tương lai.

2. Các loại chứng quyền có đảm bảo (Covered Warrant)

Có 2 loại chứng quyền trên thị trường: 

  • Chứng quyền mua: cho phép người sở hữu chứng quyền được mua một số lượng chứng khoán cơ sở theo mức giá thực hiện. Hoặc nhận khoản tiền chênh lệch khi giá của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện tại thời điểm thực hiện. 
  • Chứng quyền bán: là loại CW cho phép người sở hữu chúng được quyền bán một số lượng chứng khoán cơ sở theo mức giá thực hiện. Hoặc nhận khoản tiền chênh lệch khi giá của chứng khoán cơ sở đó thấp hơn giá thực hiện tại thời điểm thực hiện.
Đối với chứng quyền mua:

Nếu nhà đầu tư nhận định cổ phiếu X tăng giá trong tương lai, nhà đầu tư sẽ mua chứng quyền mua. Đến ngày thực hiện, nếu giá của cổ phiếu X trên thị trường cao hơn giá thực hiện quyền, nhà đầu tư sẽ mua được cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường từ công ty chứng khoán phát hành. Phần lời nhà đầu tư nhận được là sự chênh lệch giá giữa chứng khoán cơ sở tại thời điểm đáo hạn và giá thực hiện quyền.

Tương tự, đối với chứng quyền bán:

Nếu nhà đầu tư nhận định cổ phiếu X giảm giá trong tương lai, nhà đầu tư sẽ mua chứng quyền bán. Đến ngày thực hiện, nếu giá của cổ phiếu X trên thị trường thấp hơn giá thực hiện quyền, nhà đầu tư sẽ bán được cổ phiếu với giá cao hơn giá thị trường cho công ty chứng khoán phát hành. Sự chênh lệch giá giữa chứng khoán cơ sở tại thời điểm đáo hạn và giá thực hiện quyền là phần lợi nhuận nhà đầu tư nhận được.

Nhà đầu tư có thể thực hiện quyền bán/mua tại bất kỳ thời điểm nào cho đến ngày đáo hạn.

3. Đặc tính thu hút của chứng quyền có đảm bảo

chứng quyền có đảm bảo - covered warrant

Bốn đặc tính thu hút của Covered warrant. Nguồn: Idautu

  • Tính đòn bẩy cao.
  • Nhà đầu tư có thể xác định trước được mức lỗ tối đa khi bỏ tiền mua chứng quyền. 
  • Giao dịch, thanh toán dễ dàng như cổ phiếu. Vì theo quy định, nhà phát hành CW bắt buộc phải đảm bảo thanh khoản cho thị trường.
  • Yêu cầu số vốn ban đầu thấp. Nhà đầu tư chứng quyền chỉ cần bỏ ra số tiền nhỏ để nhận được khả năng sinh lời giống như đầu tư cổ phiếu.

Chứng quyền bảo đảm là hình thức đầu tư linh hoạt, bên cạnh đó nó cũng đi kèm nhiều rủi ro vì đặc tính của CW. Chính vì thế, nhà đầu tư hãy tìm hiểu và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi rót vốn nhé!

Bài viết tham khảo thông tin từ Hsc.online, ssi và tinnhanhchungkhoan

Thanh Nhị

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: