Các Sản Phẩm Đầu Tư Cơ Bản Mà Ai Cũng Nên Biết

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Nếu bạn là một nhà đầu tư mới, bạn có thể gặp phải phải những kiến thức hay những thuật ngữ mà bạn không hiểu. Sẽ trở nên quá sức cho việc khởi đầu tìm hiểu tất tần tật về những kiến thức đầu tư. Nhưng đừng lo, bài viết này sẽ giới thiệu một số thuật ngữ đầu tư phổ biến hơn mà bạn có thể gặp phải.

Có rất nhiều cách đa dạng và khác nhau để đầu tư tiền của bạn, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu và tải sản. Bạn nên có một sự hiểu biết thật sâu và rõ ràng về từng lựa chọn để đưa ra quyết định tốt nhất đề làm đầy túi tiền của bạn

Các loại hình sản phẩm đầu tư cơ bản theo “văn phòng giáo dục và hỗ trợ đầu tư SEC Hoa Kỳ”, bao gồm các sản phẩm chính như:

Cổ phiếu (Stock)

Cổ phiếu phổ thông (Common Stock)

Một cổ phần của cổ phiếu phổ thông đại diện cho quyền sở hữu trong một công ty được thành lập hợp pháp. Đối với hầu hết các công ty, chỉ có một cổ phiếu duy nhất đại diện cho toàn bộ công ty. Tuy nhiên cũng có một số công ty có nhiều loại cổ phiếu, bao gồn cổ phiếu đa quyền.

Chủ sở hữu cổ phiếu phổ thông được hưởng theo tỷ lệ thu nhập của công ty, nếu có thể, một số trong chúng có thể được phân phối dưới dạng cổ tức tiền mặt. Các cổ phiếu tốt nhất thường được gọi là cổ phiếu “blue-chip”

Cổ phiếu ưu đãi (Preferred Stock)

Cổ phiếu ưu đãi là một loại sở hữu cho phép các cổ đông của công ty có được cổ tức lớn hơn, và cổ tức đó thường được đảm bảo. Những người nắm giữ cổ phiếu đó không có quyền biểu quyết, nhưng họ có thể nhận được quyền nếu một công ty rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Ví dụ nếu một công ty đang được thanh lý, các cổ đông ưu đãi phải được thanh toán trước các cổ đông phổ thông. Trong một số trường hợp, các công ty có thể mua lại cổ phiếu ưu đãi từ các cổ đông, thường với giá cao.

Trái phiếu (Bonds)

Nói một cách đơn giản, trái phiếu giống như một khoản vay. Khi bạn mua một trái phiếu, bạn thường đồng ý cho chính phủ hoặc công ty vay. Thông thường, chính phủ hoặc công ty phát hành trái phiếu hứa sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền vay gốc vào một ngày trong tương lai, được gọi là ngày đáo hạn và trả lãi suất trong thời gian đó dựa trên lãi suất coupon.

Quỹ đầu tư (Funds)

Quỹ tương hỗ (Mutual Funds)

Mutual Funds hay Quỹ tương hỗ là danh mục đầu tư gộp. Có nghĩa là các nhà đầu tư mua cổ phiếu hoặc chứng khoán quỹ. Sau đó quỹ được đầu tư bởi những người quản lý quỹ chuyên nghiệp. Bản thân quỹ nắm giữ cổ phiếu riêng lẻ có thể là cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ hoặc hàng hoá.

Quỹ tương hỗ là một hình thức tuyệt vời để tiếp cận với các nhóm cổ phiếu hoặc trái phiếu khác nhau và nó. Và nó giúp cho các nhà đầu tiên không cần phải đầu tư nghiên cứu về kiến thức hay mua cổ phiếu của từng công ty.

Các quỹ tương hỗ không giao dịch suốt cả ngày. Thay vào đó, các lệnh mua và bán được thu thập trong suốt cả ngày và khi thị trường đã đóng cửa, chúng được thực hiện dựa trên giá trị tính toán cuối cùng cho ngày giao dịch đó.

Quỹ giao dịch trao đổi ETFs (Exchange-Traded Funds)

Các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) rất giống với các quỹ tương hỗ, ngoại trừ việc họ giao dịch suốt cả ngày trên các sàn giao dịch chứng khoán.

Sản phẩm bảo hiểm như dòng niên kiêm (Insurance Products such as Annuities)

Bạn có thể hiểu dòng niên kim (annuity) là chuỗi “các khoản thanh toán hàng năm”. Dòng niên kim là một chuỗi các khoản thanh toán cố định, được trả đều đặn qua các kỳ. Ví dụ thường gặp nhất về dòng niên kim là các hợp đồng bảo hiểm. Từ một thời điểm nhất định hay theo định kỳ, người mua bảo hiểm nhận được một khoản tiền chi trả từ doanh nghiệp bảo hiểm (niên kim)

Mình sẽ nói sâu hơn về các loại đầu tư khác và các thuật ngữ trong những bài viết tiếp theo trên iDauTu.com , các bạn có thể để lại comments chủ đề mà các bạn muốn thảo luận, chúng mình sẽ gặp lại trong bài viết tiếp theo

Tổng hợp từ investor.gov và The balance

Pea Tran

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: