3 chiến lược đầu tư tiêu biểu nhà đầu tư cần nắm trong giao dịch chứng khoán

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Chiến lược đầu tư tốt nhất không phải lúc nào cũng là chiến lược mang lại lợi nhuận cao nhất. Chiến lược tốt nhất là chiến lược phù hợp nhất với mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư cá nhân. Vì vậy, trước khi đưa ra cam kết với bất cứ chiến lược đầu tư nào, hãy tìm hiểu các đặc điểm của từng chiến lược và xác định phương pháp nào phù hợp nhất với bạn. Sau đây là 3 chiến lược đầu tư tiêu biểu.

I. Đầu tư giá trị

a. Nhà đầu tư giá trị

Nhà đầu tư giá trị là người mua hàng mặc cả. Họ tìm kiếm các cổ phiếu bị định giá thấp mà họ tin giá cả không phản ánh đầy đủ giá trị nội tại của cổ phiếu đó. Đầu tư giá trị được khẳng định, một phần, trên ý tưởng rằng một số mức độ bất hợp lý tồn tại trên thị trường. Sự bất hợp lý này, theo lý thuyết, mang lại cơ hội sở hữu một cổ phiếu ở mức giá chiết khấu và sinh lời từ nó.

Các nhà đầu tư giá trị không cần phải lọc qua các khối lượng dữ liệu tài chính để tìm kiếm các giao dịch. Hàng ngàn quỹ tương hỗ giá trị giúp các nhà đầu tư có cơ hội sở hữu một số lượng cổ phiếu được cho là bị định giá thấp. Chẳng hạn, chỉ số giá trị Russell 1000 là một chuẩn mực phổ biến cho các nhà đầu tư giá trị và một số quỹ tương hỗ bắt chước chỉ số này.

Warren Buffet là một nhà đầu tư giá trị tiêu biểu và mẫu mực của chiến lược đầu tư này. Ông ấy nghiên cứu về các doanh nghiệp trong nhiều năm. Một khi ông ấy sẵn sàng, ông ấy luôn đầu tư và cam kết lâu dài với khoản đầu tư đó.

b. Công cụ đầu tư giá trị:

Đối với những người không có thời gian thực hiện nghiên cứu toàn diện, tỷ lệ thu nhập giá (P/E) đã trở thành công cụ chính để nhanh chóng xác định cổ phiếu bị định giá thấp. Đây là con số duy nhất hình thành từ việc chia giá cổ phiếu của cổ phiếu cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Các nhà đầu tư giá trị tìm kiếm các công ty có tỷ lệ P/E thấp.

Mặc dù sử dụng tỷ lệ P/E là một khởi đầu tốt, một số chuyên gia cảnh báo rằng chỉ sử dụng riêng tỷ lệ này là không đủ cho chiến lược giá trị. Các nhà đầu tư thường bị thu hút bởi các cổ phiếu có tỷ lệ P/E thấp dựa trên số kế toán bị thổi phồng tạm thời. Những chỉ số thấp này, trong nhiều trường hợp, là kết quả của chỉ số thu nhập cao giả (mẫu số). Khi thu nhập thực tế được báo cáo, các chỉ số thường giảm. Điều này dẫn đến một sự đảo ngược của giá trị trung bình. Tỷ lệ P/E tăng lên và giá trị mà nhà đầu tư theo đuổi không còn nữa.

Nếu chỉ sử dụng tỷ lệ P/E là thiếu sót, các nhà đầu tư nên dùng các cách tiếp cận định lượng như kết hợp giá trị công thức với các biện pháp động lượng, chất lượng và lợi nhuận để có thể giúp tránh các bẫy giá trị này.

c. Kết luận

Đầu tư giá trị chỉ hiệu quả khi nhà đầu tư cam kết lâu dài và sẵn sàng áp dụng nhiều nỗ lực nghiên cứu nghiêm túc vào sự lựa chọn cổ phiếu của họ. Một nghiên cứu từ Dodge & Cox đã xác định rằng các chiến lược giá trị hầu như luôn luôn vượt trội hơn các chiến lược theo đà tăng trưởng trên phạm vi một thập kỷ trở lên. Chiến lược giá trị chỉ kém hiệu quả hơn chiến lược tăng trưởng chỉ trong ba giai đoạn trong vòng 90 năm qua. 3 giai đoạn đó là Đại suy thoái (1929-1939/40), Bong bóng Chứng khoán Công nghệ (1989-1999) và giai đoạn 2004-2014/15.

3 thời điểm đầu tư tăng trưởng vượt trội so với đầu tư gía trị.

2. Đầu tư theo đà tăng trưởng

Đầu tư tăng trưởng sử dụng phân tích cơ bản. Chiến lược này là một chiến lược đầu tư chủ động bao gồm phân tích báo cáo tài chính và các yếu tố cơ bản về công ty đứng đằng sau cổ phiếu. Chiến lược này giúp xác định số liệu kinh doanh của công ty như là một bằng chứng về tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong những năm tới.

Đối với người mới đầu tư, sẽ cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu thị trường cẩn thận. Tuy nhiên, hầu hết các nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp đều áp dụng chiến lược này để tạo ra dòng lợi nhuận trong công việc của họ.

Cổ phiếu tăng trưởng hoạt động tốt nhất trong giai đoạn trưởng thành của chu kỳ thị trường khi nền kinh tế đang tăng trưởng với tốc độ tốt.

Ví dụ: Các công ty công nghệ thường có giá trị cao nhưng vẫn có thể tiếp tục phát triển vượt những định giá trước đó khi môi trường phù hợp.

Dữ liệu từ các báo cáo tài chính được sử dụng để so sánh giữa dữ liệu trong quá khứ và hiện tại của doanh nghiệp cụ thể hoặc với các doanh nghiệp khác trong ngành. Bằng cách phân tích dữ liệu, nhà đầu tư có thể đưa ra mức định giá hợp lý của cổ phiếu của một công ty cụ thể. Đồng thời, xác định cổ phiếu đó có phải là một giao dịch tốt hay không.

III. Đầu tư kỹ thuật

Đầu tư kỹ thuật cực kì khó. Công cụ được sử dụng thường xuyên nhất trong đầu tư kỹ thuật là hình thức phân tích kỹ thuật. Công cụ này tập trung vào những thay đổi về giá của cổ phiếu, thay vì các phân tích liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Như vậy, các nhà giao dịch có thể kiếm lợi từ các giao dịch ngắn hạn và có cơ hội sử dụng đòn bẩy trong chiến lược của họ.

Các nhà đầu tư kỹ thuật coi biểu đồ cổ phiếu là công cụ chính xác nhất để mua và bán cổ phiếu. Chiến lược đầu tư kỹ thuật được giả định rằng mọi thông tin của công ty đã được phản ánh trong mức giá hiện tại của cổ phiếu. Khi mua cổ phiếu, các nhà đầu tư chọn những mẫu biểu đồ thể hiện xu hướng tăng giá. Ngược lại, khi bán cổ phiếu, họ dựa vào những mẫu biểu đồ có xu hướng giảm.

Vì không có dấu hiệu nào là không thể sai, một nhà giao dịch phải hình thành tham số cho mức độ rủi ro và tỷ lệ thua lỗ chấp nhận được. Mặc dù phân tích kỹ thuật là công cụ chính cho các nhà đầu tư kỹ thuật và phân tích cơ bản là công cụ chính cho các nhà đầu tư tăng trưởng, những nhà đầu tư cũng thường xuyên sử dụng cả hai công cụ trong nhiều trường hợp.

Bài viết tham khảo thông tin từ Investopedia, TheBalance và chungkhoanonline.vn

Minh N.

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: