15 bài thuyết trình gọi vốn của các startups trị giá tỷ đô

Pinterest LinkedIn Tumblr +
  • Các tên tuổi bao gồm Airbnb, Appnexus, Buzzfeed, Coinbase, Dropbox, Intercom, LinkedIn, Magic Leap, MySQL, Nutanix, Oscar, Uber, WeWork, Yammer, YouTube. Nguồn: CB Insight

1- AirBnb: chỉ bao gồm 12 slides

2. AppNexus:

3. BuzzFeed

4. Coinbase

5. Dropbox

6. Intercom

7. LinkedIn

8. Magic Leap

https://www.kguttag.com/wp-content/uploads/2017/12/2013-07-12-ML-Appendix-61-845907.smaller-file.pdf

9. MySQL

10. Nutanix

11. Oscar

12. Uber

13. WeWork

14. Yammer

15. YouTube (từ trang 30 trở đi)

Nguồn: https://www.cbinsights.com/research/billion-dollar-startup-pitch-decks/#air

Share.

About Author

Leave A Reply

%d bloggers like this: